Lidman AMP Repair

תיקון רמקולים מוגברים

ייתכנו הרבה סיבות לכישלון של הרמקולים הפעילים. זה יכול להיות גל מתח ברשת, אשר דורש תיקון של אספקת החשמל. יכול להיכשל בתדר נמוך או בתדר גבוה-דורש החלפה או תיקון של רכיבים. לבסוף, המגבר עלול להיכשל. תיקון של רמקולים פעילים מתחיל באבחנה יסודית, מציאת הגורם, תיקון ובדיקה סופית. במהלך קיומה של הסדנה צבר חוויה ענקית, לתקן עשרות רמקולים פעילים של יצרנים שונים, תיקון של רמקולים פעילים אתה יכול להזמין ממני בסדנה  Lidman Amp Repair  ואני בטוח שאתה תהיה מרוצה.

אני מצטט רשימה לא שלמה של רמקולים שתוקנו:

Mackie, Peavey, RCF, JBL, ALTO, QSC, L_Acoustic, Electro-Voice, Crest, Proel, Protech